Van Denizi ve ihracata dönük olarak öncelikli pazar görülen Urmiye Golü ve Hazar Denizi havzalarında planladığımız tarzda fiberglas ağırlıklı teknolojik tekne üretim sektörünün büyük potansiyel müşteri kitlesi oluşturduğu ancak hali hazırda böyle bir imalatın olmadığı görülmüştür. Sektörel anlamda yapılacak yerinde, tüm altyapısıyla hazır, iyi tasarım, planlama ve mühendislik konularında optimum seviyelerdeki yatırımın kısa vadede firmaya, ile, bölgeye ve ülkeye çeşitli alanlarda faydalar sağlayacağı anlaşılmıştır Türkiye’de tekne imalatının yoğunlaştığı bölgelerden karayoluyla Van çevresindeki il ve ülkelere tekne taşınması mevcut köprüler ve mesafe uzunluğu maliyetleri sebepleri ile zordur. Ancak bölgede yapılacak bir imalatla Van Denizi’nin yanı sıra Urmiye Golü ve Hazar Denizi Van’dan karayoluyla diğer bölgelere nazaran daha kolay tekne ve malzeme ulaştırılabilir konumlardadır. Böyle olması da bu bölgelere Van’dan daha kolay pazarlama ve satış yapılabileceği anlamına gelmektedir. Bölgedeki potansiyel müşterilerin aldıkları teknelerle ilgili garanti şartlarını uygulayacak ve bakım tutumu yapacak kolaylıklardan arzu edilen sürelerde yararlanamamaktadır. Bu nedenle müşteriler tekne almaktan geri durmaktaydı. Proje ile firmanın kısa süredeki kalkınması satış sonrası destek ve servis hizmetini en kısa zamanda en efektif seviyeye getirerek bu sorunu çözecektir. 7-8 metre boyundan daha büyük teknelerin kullanıma hazır halde karayoluyla bölgeye sevki mümkün olmamaktadır.(Yaklaşık olarak 8 mt boyunda bir motor yatın yüksekliği 3,20 mt civarındadır. Yüklenen aracın standart dorse ve takozların yüksekliği olan 1,30 mt ile 4,60 mt ye çıkmaktadır. Bu da trafikteki çoğu köprüler için üst limittir). Teknelerin bölgede üretilmesi ile satın alınmak istenen teknedeki taşıma nedeniyle oluşan boy limitini ortadan kaldıracaktır. Turizmin gelişmesine paralel olarak deniz taşımacılığının aynı oranda sağlanması gerekecektir. Bu amaçla deniz taksileri, otobüsleri bölgede daha süratli ve konforlu ulaşım için çalışmaya başlayacaktır. Bunların imalatı, bölgeye özel tasarımların geliştirilmesi, seçeneklerin olması ve garanti kapsamında işletilmesi bunların oluşmasında en önemli faktörlerdir. Bunlar için imalat gereksinimleri ve servis altyapısı da bu proje ile sağlanabilecek destek ile kısa zamanda devreye girebilecektir. Van Gölündeki mevcut tekneler bakım-onarım hizmetleri için vinçler yardımıyla karaya çıkartılmaya çalışılır. Ancak bu durum çok maliyetli ve tehlikeli olduğundan mecburi hallerde yapılır. Belli sürelerde teknelerin liman başkanlığı tarafından kontrolleri yapılmaktadır. Yılda en az bir defa teknelerin bakımı, onarımı ve boyanması için teknelerin karaya alınıp sağlıklı bir şekilde bakımları yapılmalıdır. Mevcut durumda Van Gölündeki 190 gemi/ teknenin karaya sağlıklı bir şeklide çıkartılacağı raylı sistem bulanmamaktadır. Tekne sahipleri daha maliyetli olan vinçlerle karaya çıkartmaktadır. Kara çıkartılan gemilerin boyalarının yenilenmesi için ilkel olan zımpara kullanılmakta ya da proje ile alınması düşünülen su jeti İstanbul’dan yüksek maliyetle kiralanmaktadır. Raylı sistem ve Su Jeti teknolojisi kullanılmadığı takdirde teknelerde bakım yapılacak noktalar bilinçsiz şekilde kaynak yapılmakta, fiberler güçlendirilmeden tadilat yapılmakta, boya işlemi yapılmadan önce spiral ile yüzey temizlenmek istenirken ana gövde inceltilmek de bu da hem tekne ana gövdesine zarar vermekte hem de tehlike arz etmektedir.

19.069 km karelik yüzölçümü ile Türkiye topraklarının %2,5′ ine sahip olan Van da Türkiye nüfusunun %1.37’sine tekabül eden 1 022 532 (Tüik-2011) kişi yaşamaktadır. Van ili şehirleşme oranı, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ve sanayi iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.

Çünkü sanayisi gelişmemiş olan Van İlinin istihdam alanı az, işsiz insanı çok ve işsizlerin vasıfsız olması onların iş gücünü değersizleştirmektedir. Bu nedenlerle istihdam sağlayacak, bölge ekonomisinde Katma Değer oluşturacak ve diğer sektörlerde çarpan etkisi oluşturacak projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Van Avrupa’nın Doğuya açılan kapısı, Ucuz işgücü, Zengin enerji ve maden potansiyeli, Turizm potansiyeli, İran ile sınır kapısı, Teşvik Kararnamesinde en avantajlı kategori olan 4.bölge olarak tanımlanması, Yatırım yeri tahsisinde kolaylık, TRB2 Bölgesinin merkez ili olmasından dolayı yatırım yapmak için elverişli bir konuma sahiptir. Projeyi ortaya çıkaran nedenler şöyledir; Van Gölü’nde kayıtlı 190 tekne olmasına rağmen bir servis hizmeti verecek bir işletmenin bulunmaması, bölgemizde denizcilik sektörünün önünün açılması, istihdamın sağlanması, denizcilik fakültesi öğrencilerinin staj yapmalarına imkân verecek bir işletmenin olmamasıdır. Asıl önemi ise Van Gölü üzerinde hizmet veren gerek balıkçı gerek gezi teknelerinin daha bakımlı ve güvenilir hale getirilmesi bir sonraki aşamada günümüz teknolojisine uygun teknelerin gelişiminin ve yapımının gerçekleştirilmesidir. Teknelerin bir canlı varlıkları taşırken ve çalışanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadırlar, bu da sağlam ve kontrolleri yapılmış, izinleri alınmış teknelerle sağlanabilecektir. Bu sorunun aşılması için Van Gölü kenarında teknelerin rahatlıkla ulaşabileceği bir işletmenin kurulması, bu işletme içerisinde raylı bir sistem kurularak teknelerin işletme içerisine alınması ve işlem sonunda rahatlıkla denize sağlıklı bir şekilde indirilmesi sağlanacaktır. Kullanılacak 1000 Bar’lık bir su jeti seti ile tekne bakımlarında tekneye zarar vermeden boyalar sökülebilecektir. Kaynak makineleri ile tekne hasarları giderilecek, Boya kompresör tabancalarıyla sağlıklı tekne bakım boyaları yapılabilecektir. Bu tesis ile en ekonomik şekilde tekne bakımı yapılarak bütün tekne sahiplerini ekonomik hizmet sağlanacaktır, bu durumda hem sağlıklı tekne imalat ve bakımı yapılmış olacak ve teknelerin yılda bir bu bakımı yapmaları zorunlu olduğu düşünüldüğünde bu tesisin istihdamda

Şirketimiz: ENZAR DENİZCİLİK TURİZM VE YATÇILIK İNŞ. İTHALAT VE İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İşletmemiz 2010 yılı başından itibaren tekne imalat piyasası araştırmalarına başlamıştır. İmalatçı ve satıcı firmalarla ve iş tesisine ilişkin sektörel ve kamusal kurumlar (Ulaştırma Bakanlığı, Valilik, Denizcilik Müsteşarlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası vs.) bazında gereksinimler açısından çalışmalar/araştırmalar yapılmıştır. Tekne Yat İmalatı üzerine kurulan şirketimiz Suphan Mahallesi İŞGEM 8/A adresinde faaliyet göstermektedir. Şirketimizin alt faaliyet alanları Yolcu gemi tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover kraftların ve diğer gemilerin inşasını kapsamaktadır. İmalat için gereken tesis (750 m2 kapalı alanlı) İŞGEM sahasında kurulmuş ve tesis içinde ofis (sekretarya, ofis, muhasebeci odası, mutfak, WC ler) ile işçi sosyal yerleri (WC, duş, soyunma odası, yemekhane) inşası tamamlanmıştır. Üretimhane içinde depo ve yedek parça odası olarak kullanılacak yerler hazırlanmıştır. Ofisler, işçi sosyal tesisleri ve imalathane için ofis malzemeleri ile mahalle uygun malzemeler alınarak faal hale getirilmiştir.Tekneleri imalathane içinde taşımak için gerekli 2 adet tekne arabaları yapılmıştır.İmalat malzemelerinden bölge dışında olanlardan bir kısmı depolanmıştır. İmalatın tozlu safhaları için imalathane içinde seyyar bölme sistemi yapılmıştır. Fırınlama gereken üretim safhalarında kullanılmak üzere ısıtıcı alınmıştır.

Tesisin Sınıfı, Kapasitesi: Tesisin faaliyet kolu 30.11.02 (NACE) DIR. 460 M2 alanda faaliyet yapmaktadır. Tescilli sermayesi 1.000.000,00TL dir. 4,65×2 M Tekne imalatı 2 Adet 7×2 M Tekne İmalatı 2 Adet 9,30×2 M Tekne İmalatı 1 Adet 18×2 M Tekne ve Gezi Yatı İmalatı 1 Adet yapacak kapasitededir.

 • Van Gölü deniz turizmi, deniz ulaşımı ve balıkçılığı gelişti.
 • Van Gölündeki gemilerin bakım ve onarım maliyeti düştü.
 • Van Gölündeki gemilerin bakım onarım süresi hızlandı.
 • İşletme 8 kişiye ek istihdam imkânı sağladı.
 • Tekne sahibi olmak isteyen özel şahıslar ve firmalar bölgede tekne üretimi ve teknelerin garanti kapsamında ki işleri ile bakım tutumlarıyla ilgili yeterli altyapıya sahip oldu.
 • Van Valiliği, çevre il, ilçe resmi yöneticileri, eğitim ve araştırma kurumları ve itfaiye müdürlüğü gibi kurumların özel donanımlı veya deniz ulaşımı için kullanılabilecekleri tekne talepleri karşılanmıştır.
 • Ticari tekne işletmek isteyen şahıs ve firmaları ile denizde taksi, otobüs ve gezi teknesi işletmek isteyen şahıs ve firmaların ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • Spor dernekleri, grupları ve şahsi şu sporu yapmak isteyen müşterilere yönelik teknelerin imalatı, satış ağı ve satış sonrası hizmetleri karşılanmıştır.
 • Amatör veya profesyonel olarak balıkçılık ya da başka şu ürünleri avlanması/ değerlendirmesi yapan Van denizi veya civar göl ve denizlere yönelik ya da yapılacak ise özgü tekneler üretilmiştir.
 • Turizmin gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olan Van Denizi aktif olarak değerlendirilmeye başlanmış Van’a gelen iç ve dış turist sayısında artış olmuştur.
 • Van Denizi ve çevre denizlerde kullanılacak teknelerin Üretim Tesisi, İmalat Makine-Teçhizatının Temini ve İdamesi Sağlanmıştır.
 • Bölgede ve Teknelerin Pazarlanacağı Yerlerde Tekne Kültürünün Gelişmesine Katkı Sağlayıp Müşteri Potansiyelinin Artması sağlanmıştır.
 • Van Denizindeki Tekne Modelleri artmış Van Denizinin pazar payı artmıştır.
 • Bölgede Mevcut eğitimlerine devam eden Denizcilik ve Su Ürünleri Bölümlerinden Mezun Olanların İstihdamları artmıştır.