VİZYON

Van Gölü’nün denizcilik ve ilişkili konularda gelişmesine öncülük etmek ve bu alanla ilgili her türlü üretim, işletme, organizasyon, eğitim vb. faaliyetlerde yer alan lider firma olmak

 

MİSYON

Van Gölü’ndeki denizcilik faaliyetlerini geliştirmek, ilgili üretimleri ve satışları yapmak,  denizcilik alanı ile ilgili eğitimleri vermek, muayene vb. işleri yapmak ve Van Gölü’nün denizcilik faaliyetlerinin gelişmesinde öncü rol oynayarak, denizcilik alanında kalıcı eserler bırakmak

 

DEĞERLER

 • Kalite
 • Yenilikçilik
 • Değişim
 • Gelişim
 • Liderlik
 • Kalıcılık
 • Katkı sağlamak

 

 

ŞİRKET POLİTİKASI

Van Gölü’nün denizcilik alanında her alanda gelişimini destekleriz. Bu amaçla yapacağımız her türlü faaliyet ve üretimde lider kuruluş olma, yenilikler getirme ve bölgenin gelişimine katkı sağlama amacıyla çalışırız.

Yenilikçilik anlayışımız yaptığımız her faaliyette yer alır. Bu amaçla attığımız her adımda öncü roller alırız.

Müşteri ihtiyaç ve taleplerine tam zamanında yanıt vermek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak müşteri odaklı olmak tüm politikalarımızın temelidir. Müşteri memnuniyetimizi destekleyecek her türlü gelişim ve değişime açığız.

İş güvenliğine tüm detaylarıyla uyarız. İş güvenliği ve işçi sağlığı vazgeçilmezimizdir. Sektördeki iş tecrübemiz bu konudaki kazaların önlenmesi, sağlığın korunması uygulamalarımıza destek verir.

İş sağlığı ve güvenliği (ISG) politikamız, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve ISG yönetiminin ve ISG performansının sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içerir ve en azından yürürlükteki ISG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içerir.

Tüm üretim süreçlerimizde kaliteden ödün vermeyiz. Kalite sistemimize özel önem gösteririz. Bu doğrultuda kalite sistemimizi sürekli güncel tutar ve her alanda uygularız. Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için çalışırız. Bu amaçla kalite politikamızın;

 

 • Dökümente edilmiş bilgi olarak var olması ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Kuruluş içerisinde duyurulması (eğitimler, asılı olarak bulundurmak vb) anlaşılması ve uygulanması,
 • Web sitemiz üzerinden ilgili tarafların erişimine uygun şekilde açık olması,
 • Kalite yönetim sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınması,
 • Kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınması,
 • Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün güvence altına alınması,
 • Çevreyi korumak, kuruluşun uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve çevre performansını artırmak için çevre yönetim sisteminin sürekliiyileştirilmesi,

konularında çalışmalar yapar ve şirket politikalarımızı bunlara göre düzenleriz.

 

AMAÇLAR

 • Tekne üretimini artırmak
 • Tekne bakım ve yenilenmesi gibi konularda hizmet vermek
 • Özel tasarlanmış çöp temizleme tekneleri üretmek
 • Tekne satışının yanısıra tekne kiralaması konusunda hizmet vermek
 • Marina yapımı konusunda rol almak
 • Kaptanlık, dalgıçlık vb denizcilik eğitimleri vermek
 • Turizme hizmet edecek özel tasarlanmış tekneler üretmek
 • Turistik amaçlı Van Denizi’nden yararlanılmasına yönelik rekreasyon faaliyetleri düzenlemek
 • Van Denizciliğinin gelişimine Oda ve Dernek olarak destek vermek